Přesun na obsah

Dnes je 26.10.2021

Svátek má ErikREKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ FARY

Realizátor: Římskokatolická farnost Křečovice

Od ledna 2021 probíhá na faře rekonstrukce přízemí. Náplní projektu jsou stavební práce a nákup vybavení.

Cílem projektu je  zlepšit zázemí pro spolkovou, kulturní, volnočasovou i vzdělávací činnost. Prostory budou využívány jak členy spolku, farníky, ale i dalšími návštěvníky z řad veřejnosti.

U stavebních prací jde především o rekonstrukce podlah v místnostech, úpravy povrchu zdí, instalace vnitřních sanačních štukových omítek v místnostech. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, instalace infrapanelů.

Další část prací se zaměří na celkovou rekonstrukci WC, včetně rozšíření na dvě toalety, z toho jednu bezbariérovou, vodoinstalaci, kanalizaci a doplnění zařizovacích předmětů.

Součástí projektu je rovněž repase vnitřních a vnějších oken včetně nátěru, repase dveří a zárubní. Projekt počítá i se základním vybavením prostor přízemí, které je nezbytné pro základní fungování spolkové činnosti – např. osvětlení, skříně, věšákové stěny, botník, stoly, židle.

Projekt je realizován ve spolupráci se spolkem SHM Neveklov, z.s., který se spolu s farností a Arcibiskupstvím pražským podílí i finančně. Projekt Rekonstrukce přízemí fary byl schválen ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova v rámci 4. výzvy realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Posázaví.

 

Projekt můžete podpořit zde: https://www.darujme.cz/projekt/1204417

Pozvánka k náštěvě: https://www.youtube.com/watch?v=Ob2lrTxHeTY&t=1s 

Sekce fotek:

  1. Návrh místností včetně vybavení
  2. Původní stav před rekonstrukcí
  3. Nový stav po rekonstrukci 

1. Návrh místností včetně vybavení
image4

Plánovaný vzhled místnosti pro spolkovou a farní činnost

 

image3

Plánovaný vzhled haly

 

image1

Plánovaný vzhled WC

 

2. Původní stav před rekonstrukcí

kuchyňka

file_5f777ace651264.15606797-1096@2

 vzhled WC

image2

 

3. Nový stav po rekonstrukci 

IMG_8588

IMG_8586

IMG_8585

IMG_8598

IMG_8594

IMG_8592

IMG_8590

IMG_8589