Přesun na obsah

Dnes je 26.3.2023

Svátek má EmanuelProjekty

Příspěvek Města Neveklov, 2022

V tomto roce jsme obdrželi příspěvek MÚ Neveklov celkem 45 000,-, kterým jsou podpořeny všechny činnosti jak celoroční - kroužkové, tak prázdninové příměstské tábory.

MŠMT Dotace, 2022

V tomto roce jsme zrealizovali několik kroužkových aktivit, např.: rybaření, keramika, tvoření. O letních  prázdnínách byly realizování celkem 4 tábory, kde se účastnilo ca. 55 dětí. Všechny aktivity byly z části financovány dotací mšmt.

 

MŠMT Šablony  

Spolek byl podpřen 3-letou dotací s náplní:

Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání

Tandemové neformální vzdělávání 

Sdílení zkušeností v neformálním vzdělávání

Projektové dny v klubovně a mimo klubovnu

 

Pojďte děti ven

Díky grantu ČSOB ''Pojďte děti ven'' jsme mohli podpořit kroužky kluci draci, záškoláci, rukodělné techniky a další aktivity spolku. 

 

MŠMT Dotace

V roce 2019 jsme naplánovali 6 přímětstkých táborů. Dobrodružný ,,V Říši Slunce'', dívčí kreativní ,,Tvořivý tábor'' a nově ,,Letňáček'' pro nejmenší. V šesti týdnech se zúčastilo 67 dětí. Mezi celoročními aktivitami jsou kroužky, které jsou zatím v přípravě.

 

4,NADACE VIA A Darujme.cz -  Centrum pro děti a mládež 2018

Nemáme milióny na bankovním účtu, naši činnost ohledně centra vykonáváme
zdarma a dobrovolně ve svém volném času. Naše organizace je finančně
udržitelná a nezávislá na dotacích. Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali
zafinancovat studii a projektovou dokumentaci, zřídili jsme do konce roku 2018
dárcovskou kampaň. Ta zněla takto: To, co vybereme do 30 000,00 Kč, nám Nadace Via
zdvojnásobí.

Nadace via nám poskytla nadační příspěvek ve výši 64.103,- Kč,  ze kterého jsme zaplatili studii hospodářské budovy. Všem moc děkujeme.

Rádi bychom pokračovali s projektem komunitního centra, resp. Centra pro děti a mládež. Prioritou je rozšíření nabídky možností neformálního, zájmového a volnočasového vzdělávání pro děti a mládež v Neveklově.

Domníváme se, že v Neveklově chybí otevřený mezigenerační prostor pro setkávání, společné aktivity. Také plánujeme zaměřit se na rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, v rámci centra by pro ně mohl fungovat klub. Neveklov je i přirozené centrum pro větší region, proto by součástí komunitního centra měla být také sdílená kancelář organizací, jež poskytují sociální služby na Neveklovsku, vzniklo by tak kontaktní a poradenské místo pro občany.

 

studie1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studie2

Studie3

 

Uskuteční se:

Spolu u jednoho stolu

 

Proběhlo:

ŽIVÁ KOMUNITA grant 

SHM Klub Neveklov, z.s. získal na konci roku 2017 grant ve výši 90 000 Kč od Nadace Via v rámci programu Živá komunita. Hlavním cílem projektu je seznámit veřejnost s projektovým záměrem komunitního centra a zapojit ji do plánování fungování tohoto prostoru.

Kroky našeho projektu byly následující: Představení našeho záměru veřejnosti v rámci facilitovaného setkání, byly zástupci spolků, farnosti, infocentra, zastupitelstva, členů SHM, seniorů.

V dubnu proběhla literární a výtvarná výzva – děti měly za úkol popsat či výtvarně ztvárnit, jak by si představovaly klub pro děti a mládež a jaké aktivity jim v Neveklově chybí. V letním období proběhlo dotazníkové šetření mezi seniory, jednoznačně z něj vyplynulo, že senioři na Neveklovsku postrádají prostor na scházení, sdílení a že by se rádi vzdělávali a aktivně trávili svůj volný čas.

Od října proběhlo několik akcí pro veřejnost v rámci dárcovské kampaně Daruj.cz – Dobročinný blešák, Vernisáž výtvarné a literární výzvy, Benefiční koncert, Svatomartinské slavnosti. K tomu ještě Městská hra, komunitní plánování a Předvánoční dílničky. Na všech akcích jsme prezentovali náš záměr, naši organizaci a naše aktivity, navazovali kontakty

a mluvili s návštěvníky těchto akcí.


IMG_6017
IMG_8814