Přesun na obsah

Dnes je 16.5.2022

Svátek má PřemyslProjekty

 

Právě probíhá:

1,MŠMT Šablony

Šablona č. 3 - Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání

Polytechnické vzdělání

NIDV Pardubice

NIDV Praha

MBTI -Praha

Lipnice - Zahrada (výchova ke ctnostem metodami zážitkové pedagogiky)

Infra - komunikace s rodiči

Infra - polytechnická pregramotnost v mateřské škole

Základy Montessori pedagogiky pro věk 6-12 let

Dílna čtení, Kritické myšlení

Infra-dvouleté děti a potřeby

Škola Hejného metody na 1 stupni ZŠ

MBTI blok A - Praha

MBTI - distanční

 

Šablona č. 5 - Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

Lesní školka Hvozdík

 

 

Šablona č. 7 - Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

 

 

Školní rok 2021

Vaření

Foťáci

Jedlá příroda

Zahradníci

Školáci

Lidovky

Holčičí tvoření

Keramika II

Angličtina II

Robotika II

Cnosti

 

Školní rok 2020:

Robotika

Dešťohrátky

Dramaťák

Angličtina

Polytechnické dovednosti

 

Ve školním roce 2019/2020

Rukodělné techniky

Objevy v přírodě

Živá zahrada

Polytechnické dovednosti

Aby malé bylo velké 1
Aby malé bylo velké 2

Pohádkové muzikohrátky

Keramika

 

Šablona č. 12 - Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů

V roce 2021 proběhly:

4.6. Dědečkové

12.6. Hry v přírodě

7.7. Řemesla

8.7. Kovárna

8.8. Vor

 

 

V roce 2020 proběhly:

2.6. MUZIKOzaHRÁTKY

20.6. Férové odpoledne

30.6. Vítání prázdnin

21.7. Odpoledne s Pejsekem a Kočičkou

31.8. Svítání

13.9. Dožínky

12.12. Upije noci Lucie

 

V roce 2019 proběhly:

Den světel 2.11. 2019

Svatomartinské slavnosti 17.11.

Vánoční díničky 7.12.

Jarní dílna 20.5.

2,Pojďte děti ven

Díky grantu ČSOB ''Pojďte děti ven'' jsme mohli podpořit kroužky kluci draci, záškoláci, rukodělné techniky a další aktivity spolku. 

 

3,MŠMT Dotace-

V roce 2019 jsme naplánovali 6 přímětstkých táborů. Dobrodružný ,,V Říši Slunce'', dívčí kreativní ,,Tvořivý tábor'' a nově ,,Letňáček'' pro nejmenší. V šesti týdnech se zúčastilo 67 dětí. Mezi celoročními aktivitami jsou kroužky, které jsou zatím v přípravě.

 

4,NADACE VIA A Darujme.cz -  Centrum pro děti a mládež 2018

Nemáme milióny na bankovním účtu, naši činnost ohledně centra vykonáváme
zdarma a dobrovolně ve svém volném času. Naše organizace je finančně
udržitelná a nezávislá na dotacích. Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali
zafinancovat studii a projektovou dokumentaci, zřídili jsme do konce roku 2018
dárcovskou kampaň. Ta zněla takto: To, co vybereme do 30 000,00 Kč, nám Nadace Via
zdvojnásobí.

Nadace via nám poskytla nadační příspěvek ve výši 64.103,- Kč,  ze kterého jsme zaplatili studii hospodářské budovy. Všem moc děkujeme.

Rádi bychom pokračovali s projektem komunitního centra, resp. Centra pro děti a mládež. Prioritou je rozšíření nabídky možností neformálního, zájmového a volnočasového vzdělávání pro děti a mládež v Neveklově.

Domníváme se, že v Neveklově chybí otevřený mezigenerační prostor pro setkávání, společné aktivity. Také plánujeme zaměřit se na rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, v rámci centra by pro ně mohl fungovat klub. Neveklov je i přirozené centrum pro větší region, proto by součástí komunitního centra měla být také sdílená kancelář organizací, jež poskytují sociální služby na Neveklovsku, vzniklo by tak kontaktní a poradenské místo pro občany.

 

studie1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studie2

Studie3

 

Uskuteční se:

Spolu u jednoho stolu

 

Proběhlo:

ŽIVÁ KOMUNITA grant 

SHM Klub Neveklov, z.s. získal na konci roku 2017 grant ve výši 90 000 Kč od Nadace Via v rámci programu Živá komunita. Hlavním cílem projektu je seznámit veřejnost s projektovým záměrem komunitního centra a zapojit ji do plánování fungování tohoto prostoru.

Kroky našeho projektu byly následující: Představení našeho záměru veřejnosti v rámci facilitovaného setkání, byly zástupci spolků, farnosti, infocentra, zastupitelstva, členů SHM, seniorů.

V dubnu proběhla literární a výtvarná výzva – děti měly za úkol popsat či výtvarně ztvárnit, jak by si představovaly klub pro děti a mládež a jaké aktivity jim v Neveklově chybí. V letním období proběhlo dotazníkové šetření mezi seniory, jednoznačně z něj vyplynulo, že senioři na Neveklovsku postrádají prostor na scházení, sdílení a že by se rádi vzdělávali a aktivně trávili svůj volný čas.

Od října proběhlo několik akcí pro veřejnost v rámci dárcovské kampaně Daruj.cz – Dobročinný blešák, Vernisáž výtvarné a literární výzvy, Benefiční koncert, Svatomartinské slavnosti. K tomu ještě Městská hra, komunitní plánování a Předvánoční dílničky. Na všech akcích jsme prezentovali náš záměr, naši organizaci a naše aktivity, navazovali kontakty

a mluvili s návštěvníky těchto akcí.


IMG_6017
IMG_8814